Bölüm Bilgi Paketi


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler. 

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi gözardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini gözardı edemezler.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Derecesi ile Neler Yapabilirsiniz?


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin zengin bir program çerçevesi sunar. Bundan da anlaşılacağı gibi bölüm, öncelikle devlet idaresi için gereksinim duyulan uzman personel yetiştiren bir bölümdür. Gerek merkezi yönetim kurumları olarak bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında gerekse de yerel yönetimlerin uzman ihtiyaçlarını karşılar. Mezunları genellikle kaymakam, idari hâkim ve vergi müfettişi başta olmak üzere her çeşit uzmanlıklar için ihtiyaç duyulan asgari bilgi ve beceri ile donanmış olarak mezun olurlar. Bu becerileri dolayısıyla da aynı zamanda özel sektörde, başta bankacılık ve finans iç dış denetim firmaları olmak üzere istihdam edilmektedir. Bölümümüz, hem kamu yönetimi ve ilgili disiplinler hem siyaset bilimi alanlarında sunduğu eğitimin kapsamı ve niteliğiyle alanının Türkiye’deki en önemli akademik merkezlerinden biridir.

Güncelleme : 18.02.2021 12:00:04